Сьогодення тяжко уявити без комп'ютерної техніки. Її стрімкий розвиток, призвів до актуалізації багатьох проблем та складних задач. Серед них - задача створення штучного інтелекту,проблеми комп'ютерної лінгвістики та комп'ютерної графіки, захисту інформації, тощо.

Співробітники кафедри математичної інформатики успішно працюють над цими проблемами, а також над створенням великих баз даних та баз знань. Надають студентам необхідні теоретичні знання та практичні навички з відповідних розділів кібернетики та математики, готуючи фахівців в цих проблемних галузях.

Випускники кафедри успішно працюють як в комерційних так і наукових установах, як у нашій країні так і за кордоном, розробляють алгоритми та інноваційні підходи до розв'язання поставлених перед ними задач, часто стають першопрохідцями в певних областях науки та техніки.

Запрошуємо Вас на кафедру математичної інформатики - світ складних, цікавих та актуальних напрямків кібернетики!

Завідувач кафедри, професор, доктор фіз.-мат. наук, член-кореспондент Національної Академії Наук України

Анісімов А.В.