Кафедра Математичної Інформатики

v_ter@ukr.net
(044)259-04-27

Нормативні курси

Алгоритміка (Тарануха В.Ю.) (2 курс)

Метою і завданням навчальної дисципліни Алгоритміка” є отримання необхідних знань з базових алгоритмів та їх подальше застосування для вирішенні різних задач з програмування.
Детальніше про курс – Алгоритміка

 

Інформаційні системи та бази даних (Кулябко П.П.) (3 курс)

Навчальна дисципліна “Інформаційні системи та бази даних” включає основні розділи і
поняття з основ теорії та технології баз даних. Знання та практичний досвід, що будуть
отримані в процесі вивчення курсу, дозволять значно розширити можливості студентів при
засвоєнні комплексу спеціальних дисциплін та написанні дипломних проектів.
Детальніше про курс – Інформаційні системи та бази даних

Штучний інтелект (Марченко О.О.) (5 курс)

Метою і завданням навчальної дисципліни Штучний інтелект” є отримання необхідних знань з сучасних інформаційних інтелектуальних технологій програмування та їх подальше застосування для дослідження та програмування процесів розв’язання складних задач обробки інформації.
Детальніше про курс – Штучний інтелект

Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка (Терещенко В.М.)(4 курс)

Метою і завданням навчальної дисципліни ” Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка” є ознайомлення з одним із основних наукових напрямків у галузі комп’ютерних технологій “ Обчислювальна геометрія” та оволодіння технологією розв’язання широкого класу задач науки та техніки (зокрема, задач комп’ютерної графіки) за допомогою методів, підходів та алгоритмів обчислювальної геометрії.
Детальніше про курс – http://cg.unicyb.kiev.ua/