Department of Mathematical Informatics

v_ter@ukr.net
(044)259-04-27

Publications

 Anisimov Anatoly`s publications

He has published over 200 scientific papers, including 5 monographs:

 • “Рекурсивні перетворювачі інформації” Київ 1987.-200 с.;
 • “Інформатика, творчість, рекурсія” Київ,Наукова думка,1989.-220 с.;
 • “Комп’ютерна лінгвістика для всіх” Київ, 1990.-205 с.;
 • “Модулярна арифметика великих чисел”, Київ, Академперіодика, 2001.-153 с.;
 • “Обчислювальна геометрія”, Київський університет, 2003.
 • “Основи інформаційної безпеки та захисту інформації у контексті євроатлантичної інтеграції України” Київ, “Євроатлантикінформ”, 2006.-104 с.

  Full list

Publications Head of mathematical informatics Tereshchenko Vasiliy

He has published over 120 scientific papers, including 45 professional journals, 16 in international publications within the international framework currently SCOPUS. Posted 4 educational and training manuals, as well as an electronic textbook on “Computational geometry and computer graphics”:

 • Паралельні алгоритми в дослідженнях неперервних систем. Методичний посібник. – К.: видавничий центр “ЛОГОС”, 1999. ­– 51 с. (співавтори – Анісімов А.В., Кулябко П.П.);
 • Програмування в ПРОЛОЗІ. Навчальний посібник. – К.: РПЦ “Київський університет”, 1999. – 110 с. (співавтори – Глибовець М.М., Кравченко І.В.);
 • Системи штучного інтелекту. Навчальний посібник. – К.: РПЦ “Київський університет”, 2000. – 100 с. (співавтори – Глибовець М.М. та ін.);
 • Основні алгоритми обчислювальної геометрії. Навчально-методичний посібник. – К.: УПЦ “Київський університет”, 2002. –  100с (співавтори – Анісімов А.В., Кравченко І.В.);
 • “Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка”: http://cg.unicyb.kiev.ua/.

  Full list