Кафедра Математичної Інформатики

v_ter@ukr.net
(044)259-04-27

Публікації

Публікації Анісімова Анатолія Васильовича

Опублікував понад 200 наукових статей, серед них 5 монографій:

 • “Рекурсивні перетворювачі інформації” Київ 1987.-200 с.;
 • “Інформатика, творчість, рекурсія” Київ,Наукова думка,1989.-220 с.;
 • “Комп’ютерна лінгвістика для всіх” Київ, 1990.-205 с.;
 • “Модулярна арифметика великих чисел”, Київ, Академперіодика, 2001.-153 с.;
 • “Обчислювальна геометрія”, Київський університет, 2003.
 • “Основи інформаційної безпеки та захисту інформації у контексті євроатлантичної інтеграції України” Київ, “Євроатлантикінформ”, 2006.-104 с.

  Повний список публікацій

Публікації завідувача кафедри математичної інформатики Терещенка Василя Миколайовича

Опублікував понад 120 наукових праць, у тому числі 45 у фахових виданнях, 16 в іноземних виданнях, що входять до міжнародної бази даниїх SCOPUS. Опубліковано 4 навчально та навчально-методичні посібники, а також електронний підручник з “Обчислювальної геометрії та комп’ютерної графіки”:

 • Паралельні алгоритми в дослідженнях неперервних систем. Методичний посібник. – К.: видавничий центр “ЛОГОС”, 1999. ­– 51 с. (співавтори – Анісімов А.В., Кулябко П.П.);
 • Програмування в ПРОЛОЗІ. Навчальний посібник. – К.: РПЦ “Київський університет”, 1999. – 110 с. (співавтори – Глибовець М.М., Кравченко І.В.);
 • Системи штучного інтелекту. Навчальний посібник. – К.: РПЦ “Київський університет”, 2000. – 100 с. (співавтори – Глибовець М.М. та ін.);
 • Основні алгоритми обчислювальної геометрії. Навчально-методичний посібник. – К.: УПЦ “Київський університет”, 2002. –  100с (співавтори – Анісімов А.В., Кравченко І.В.);
 • “Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка”: http://cg.unicyb.kiev.ua/.

  Повний список публікацій