Кафедра Математичної Інформатики

v_ter@ukr.net
(044)259-04-27

Терещенко Василь Миколайович

 • завідувач кафедри математичної інформатики (2016 – поточний момент)
 • професор кафедри математичної інформатики
 • доктор фізико-математичних наук

 

 

Загальна інформація

професор, доктор фізико-математичних наук

Робоча адреса: Просп. Глушкова, 4Д, м. Київ, 03680, ауд. 31А

              телефон: + (38 044) 2590427 (офіс)

              E-mail: tvm@unicyb.kiev.ua

Навчання

1989-1992. Аспірант механіко-математичного факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

1981-1986. Студент механіко-математичного факультеті Київського Державного університету ім. Т. Г.Шевченка.

Здобуття наукового ступеня

2011 – Доктор фізико-математичних наук (спеціальність 01.05.01 -теретичні основи інформатики та кібернетики), тема дисертації “Побудова єдиного алгоритмічного середовища для розв’язування комплексу задач обчислювальної геометрії” (науковий консультант – професор Анісімов А.В.).

1993 – Кандидат фізико-математичних наук (спеціальність 01.02.04 “механіка твердого деформовного тіла”), тема дисертації “Нестаціонарні задачі термопружності кусково-однорідних тіл” (науковий керівник – доцент Лавренюк В. І.).

Професійна кар’єра

2016 до тепер.Завідувач кафедри математичної інформатики, факультету кіберентики, Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2015-2016. Виконуючий обовязки завідувача кафедри математичної інформатики, факультету кіберентики, Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2014- 2015. Професор кафедри математичної інформатики, факультету кіберентики, Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2000-2004. Заступник декана факультету кіберентики, Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

1997-2013. Доцент кафедри математичної інформатики, факультету кіберентики, Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

1994-1997. Асистент кафедри математичної інформатики, факультету кіберентики, Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

1989-1994. Завідувач навчальної лабораторії механіко-математичного ф-ту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

1986-1989.  Інженер-конструктор ВО “Завод ім. Малишева” в КБ “ім. Морозова”, інженер-фізик Українського фізико-технічного інституту НАНУ, м. Харьків.

Наукова діяльність

Наукові інтереси: Обчислювальна геометрія, комп’ютерна графіка, комп’ютерний зір, візуалізація складних процесів, розпізнавання образів, паралельне програмування, чисельні методи, термомеханіка кусково-однорідних тіл, розробка і проектування баз даних та інформаційних систем, створення нових алгоритмічних концепцій комп’ютерного моделювання.

Напрямки наукової діяльності

1.Розробка загальних алгоритмічних інструментів:

   а) для обробки візуальної та графічної інформації;

  б) для створення автоматизованих систем візуалізації та  

   моделювання.

2.Розробка алгоритмів для створення нових графічних застосувань для мобільних

пристроїв: морфинг і деформація 3D-об’єктів, а також моделювання інших ефектів.

 1. Розв’язування задач розпізнавання:

   а) розпізнавання 3D-об’єктів (статика, динаміка);

  б) створення системи розпізнавання обличчя та жестів, а також для керування пристроями за допомогою жестів;

  с) алгоритми on-line розпізнавання рукописного тексту, формул та зображень на мобільних пристроях.

4.Розробка алгоритмів реконструкції 2D і 3D об’єктів з оптимізацією пам’яті.

 1. Розв’язання задач термомеханіки кусково-однорідних тіл.

Проекти

 1. Проект № РД/679/07-0817, 2017. Виявлення теексту на природньому зображенні.(07.08.2017- 20.12.2017).
 1. Проект № CV0000, 2015. Виявлення нерегулярних повторюваних елементів (16.11.2015-16.01.2016р.).
 1. Проект № РД / 374 / 20-0514, 2014. Алгоритм розпізнавання блоків рукописних символів на мобільних пристроях (з 28.05.2014 по 31.10.2014 р.).
 1. Проект № 13ДП015-01, 2013. Реалістичні алгоритми морфінгу для мобільних пристроїв. (18.03.2013 р. – 31.10.2013 р.).
 1. Проект № ДП015-02, 2013. Прототип алгоритмів захищеної групової коаліції для публічно розподілених обчислювальних середовищ. (15.02.2012-01.12.12).
 1. Проект № RD / 50 / 67- 011712ДП015-03, 2012. Розробка нових типів геометричного представлення об’єктів та алгоритмів для оптимальної обробки процесів деформації великих об’єктів. (15.02.2012-15.12.12).
 1. Проект №РД / 55 / 15-081111 ДП 015-05, 2011.Розробка алгоритмів для редагування (перетворення) 3D-поверхонь (розділ та композиція). (15.10.2011-30.12.11).
 1. Проект №РД / 55 / 15-081111 ДП 015-04,2011.Оптимальний вибір класифікаторів для розпізнавання об’єкта. (15.09.2011-15.12.11).

Публікації

Автор біля 120 наукових праць в галузі створення ефективних алгоритмів розв’язання задач обчислювальної геометрії та комп’ютерної графіки, розробці нових алгоритмічних концепцій розвязування комплексу задач візуалізації та компютерного моделювання, розробці алгоритмів розв’язання задач нестаціонарної кусково-однорідної термомеханіки.

Опубліковано 45 у фахових виданнях, 16 в іноземних виданнях, що входять до міжнародної бази даниїх SCOPUS. Також автором опублковано 4 навчально та навчально-методичні посібники, а також електронний підручник з “Обчислювальної геометрії та комп’ютерної графіки”:

 • Паралельні алгоритми в дослідженнях неперервних систем. Методичний посібник. – К.: видавничий центр “ЛОГОС”, 1999. ­– 51 с.
 • Програмування в ПРОЛОЗІ. Навчальний посібник. – К.: РПЦ “Київський університет”, 1999. – 110 с.
 • Системи штучного інтелекту.Навчальний посібник. – К.: РПЦ “Київський університет”, 2000. – 100с.
 • Основні алгоритми обчислювальної геометрії. Навчально-методичний посібник. – К.: УПЦ “Київський університет”, 2002. –  100с.
 • “Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка”: http://cg.unicyb.kiev.ua/.

  Повний список публікацій