Кафедра Математичної Інформатики

v_ter@ukr.net
(044)259-04-27

Кулябко Петро Петрович

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  • доцент кафедри математичної інформатики,
  • кандидат фізико-математичних наук.

 

 

 

Загальна інформація

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

1952 року народження, одружений, дочка.

Освіта

У 1991 р. одержав вчене звання доцента.

1987- захист дисертації канд. фіз.-мат. наук (програмне забезпечення),

на тему “Паралельне програмування у середовищі керуючих просторів”. (Науковий керівник – професор Анісімов А.В.).

У 1974 – 1977 рр. навчався на стаціонарі в аспірантурі Інституту кібернетики НАН України;

1974 р. з відзнакою закінчив факультет кібернетики Київського державного

університету ім. Т.Г. Шевченка по кафедрі теоретичної кібернетики за

фахом “математика” та кваліфікацією “теоретична кібернетика”

У 1959–1969 рр. навчався в Київській СШ № 92.

Наукова діяльність

1988 – поточний момент –  доцент кафедри математичної інформатики факультету кібернетики Київського університетуім. Т.Г.Шевченка ;

1981-1988 –  асистент кафедри математичної інформатики факультету кібернетики Київського університетуім. Т.Г.Шевченка ;

1977-1981 — молодш. наук. співроб. УкрНДІпроект;

1974-1977 — аспірант (стаціонар) при Інституті кібернетики НАН України;

Наукова діяльність зосереджується в галузі СКБД, паралельних

алгоритмів і паралельного програмування, на теорії і практиці

компіляції мов програмування.

Автор більш ніж 40 наукових праць, в тому числі 3 навчальних посібників.

Галузі наукових інтересів

СКБД, паралельні алгоритми і паралельне програмування, теорія та практика компіляції мов програмування.

Професіний досвід

Комп’ютери та ОС: серія ЄС та мейнфрейми(MFT,MVT,Z/OS);

PDP-11 (RSX- 11M, UNIX);

PC (MS-DOS, Windows, Linux);

СКБД : FoxBase, Foxpro, Paradox, Access, IMS, Total, MySQL;

Мови програмування: Fortran, Cobol, PL/1, Pascal, C, C++, Java, SQL, MODULA-2, Occam, LISP, Prolog, Refine.