Кафедра Математичної Інформатики

v_ter@ukr.net
(044)259-04-27

Анісімов Анатолій Васильович

dsc_0153_small

 • Завідувач кафедри математичної інформатики (1980–2007, 2008-2016),
 • декан факультету кібернетики, доктор фізико-математичних наук, професор,
 • член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України,
 • Лауреат Державної премії України.

 

 

Діяльність

Навчальна робота

2004 – поточний момент Декан факультету кібернетики, професор

1984–2004 – Професор,завідувач кафедри математичної інформатики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

1980–1984 – Доцент,завідувач кафедри математичної лінгвістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

1977–1980  Доцент,завідувач кафедри теоретичної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

1974 – 1977 – Доцент факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

1972–1974 – Старший викладач факультету кібернетики Київського національного Університету імені Тараса Шевченка.

1970–1972 – Асистент факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Робота в НАН України

1992–поточний момент – Завідувач відділу інтелектуалізації інформаційних технологій міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем Національної академії наук України. Член бюро відділення інформатики НАН України.

Освіта

1994 – Захист докторської дисертації за темою “Рекурсивні перетворювачі інформації””

1976-1977 – Стажування у Стенфордському університеті під керівництвом професора Дональда Кнута.

1972 – Захист кандидатської дисертації за темою «Групи та контекстно-вільні граматики»

1965-1970 – Студент механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Нагороди,гранти, почесні звання

2009 – Член-кореспондент Національної академії наук України.

Орден “За заслуги” III ступеня.

2008 – Відзнака президії НАН України “За підготовку наукової зміни”.

Лауреат премії Національної Академії Наук України імені С.О. Лєбєдева.

Почесне звання заслуженого професора Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка.

2005 – Почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки”

1998 – Лауреат Державної премії України

1995-1996 – Соросівський професорський грант

1994 – Лауреат премії Національної Академії Наук України імені Глушкова.

Галузі наукових інтересів

Дискретна математика, комп’ютерна лінгвістика,теорія обчислень, складність алгоритмів,стиснення та захист інформації,криптографія, паралельні алгоритми та програмування,квантові комп’ютери та квантові обчислення, рекурсивні перетворювачі інформації, нейрообчислення,штучний інтелект.

Наукова діяльність

А. В. Анісімов – провідний спеціаліст в галузі інформатики, керівник наукової школи “Математична інформатика”. Під його керівництвом захищено наразі 2 докторські та 35 кандидатських дисертацій.

Основні напрямки наукових досліджень пов’язані з рекурсивно-паралельними перетворювачами інформації та їх використаннями. Побудована А. В. Анісімовим теорія рекурсивних перетворювачів інформації дає можливість моделювати широкий клас складних систем та обчислювальних структур. В рамках розробленої теорії отримано низку конкретних матема-тичних результатів щодо властивостей алгоритмів та систем: побудовано нові класи локальних алгоритмів на графах; досліджений асоціативно-локальний пошук в семантичних мережах; досліджені системи паралельного програмування, прискорювачі швидкодії обчислювальних модулів для задач захисту інформації; розроблені нові паралельні обчислювальні архітектури. Роботи в цій галузі отримали високий індекс міжнародного цитування. Розроблено концепцію керуючих просторів ПАРКС (Паралельні Асинхронні Рекурсивно Керовані Системи) та ПАРКС-технологію програмування.

Практичне використання методів дослідження А. В. Анісімова яскраво демонструється їх застосуванням до вирішення нетрадиційних прикладних задач, наприклад, задач комп’ютерної лінгвістики: дослідження авторського стилю, аналіз літературних текстів, автоматичне реферування, психолінгвістичні аспекти і т.п.

Нині активно працює над проблемами захисту інформації в мережах ЕОМ, розробляє методи рекурсивно-паралельної обробки надвеликих чисел.Постійно бере участь в міжнародних наукових конференціях, є постійним референтом багатьох зарубіжних наукових журналів та членом редколегій визнаних наукових видань (журнал “Кибернетика и системный анализ” та ін.).

Публікації

Опублікував понад 200 наукових статей, серед них 5 монографій:

 • “Рекурсивні перетворювачі інформації” Київ 1987.-200 с.;
 • “Інформатика, творчість, рекурсія” Київ,Наукова думка,1989.-220 с.;
 • “Комп’ютерна лінгвістика для всіх” Київ, 1990.-205 с.;
 • “Модулярна арифметика великих чисел”, Київ,Академперіодика, 2001.-153 с.;
 • “Обчислювальна геометрія”, Київський університет, 2003.
 • “Основи інформаційної безпеки та захисту інформації у контексті євроатлантичної інтеграції України” Київ, “Євроатлантикінформ”, 2006.-104 с

  Повний список публікацій