Кафедра Математичної Інформатики

ava@unicyb.kiev.ua
(044)259-04-27

Новини

Досягнення 2017 року

  • Захищені кандидадтські дисертації:

Тарануха В.Ю.

Моделі та алгоритми обробки природномовних текстів для флективних мов. 

Дата захисту: 21.09.2017
Науковий керівник: Анісімов Анатолій Васильович
На здобуття наукового ступеня: кандидат фізико-математичних наук
Cпеціальність: 01.05.01 – Теоретичні основи інформатики та кібернетики 

 

  • Проект фундаментального дослідження (шифр: 02-00002-86933): «Розробка єдиного алгоритмічного середовища для створення систем візуалізації та комп’ютерного моделювання» (науковий керівник проф. Терещенко В.М.) , став одним із переможців конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, організованого МОН України у 2017 році, набравши 77.5 балів (4 місце у списку із 6 переможців по Україні) і був рекомендований  МОН для фінансування за рахунок коштів державного бюджету.