Кафедра Математичної Інформатики

ava@unicyb.kiev.ua
(044)259-04-27

Живчин А.Р. Пошук термінів та виявлення неявних взаємозв’язків між ними в колекції текстів.

У роботі розглянуто аналіз існуючих підходів побудови тезаурусів, розробці прикладного методу, що надав би можливість досить точно визначати важливі україномовні терміни і термінологічні зв’язки між ними, і реалізації запропонованого методу у вигляді веб застосунку для аналізу його ефективності на реальних даних, з подальшою можливістю застосування розробленого компоненту як складової пошукової системи наукових документів.