Кафедра Математичної Інформатики

ava@unicyb.kiev.ua
(044)259-04-27

Зінченко А. В. Опис зображень за допомогою рекурентних нейронних мереж.

Магістерська робота присвячена задачі опису зображень. Основна мета дипломної роботи  –  показати, що  техніку  глибинного навчання  можна використовувати для розв’язання дуже широкого класу задач, в тому числі і для задачі опису зображень. У дипломній роботі розглянуті архітектури нейронних мереж. Остаточна мережа  складалася  із  згорткових та рекурентних  шарів  зі з’єднаними  GRU клітинами. Для навчання мережі був використаний метод переносу параметрів. У кінці роботи був виконаний аналіз результатів. Остаточна  мережа  показала  вражаючі результати.  Це  доводитьте,  що нейронні мережі здатні розв’язувати дуже складні та нестандартні проблеми. Також, що ці мережі мають єдиний набір параметрів для оптимізації, що значно прискорює розробку та збільшує якість таких моделей.